Hotararea Nr. 76 / 2013 - iluminatul public
Hotararea Nr. 75 / 2013 - arbore drapel
 Hotararea Nr. 61 / 2013 - planul strategic de dezvoltare
 Hotararea Nr. 44 / 2013 - animale de companie
Hotararea Nr. 42 / 2013 - sanctionare proprietate terenuri necuratate
Hotararea Nr. 21 / 2013 - protectia mediului inconjurator siguranta cetatenilor
Hotararea Nr. 20 / 2013 - planul de investitii 2013
Planul de investiții 2014
 Hotararea Nr.   2 / 2014 -  Calendar cultural - artistic
Hotararea Nr. 3 / 2014 - stabilie zi pentru arderea deseurilor
 Hotararea Nr. 17 / 2014 - solicitarea Permisului de lucru cu foc
 Hotararea Nr.2 0 / 2014 - concesionarea suprafetelor de teren/ pasune
 Hotararea Nr. 25 / 2014 - curatire santuri si terenuri
 Hotararea Nr. 26 / 2014 - montare camere supraveghere
 Hotararea Nr. 28 / 2014 - Interzicerea deversare apelor uzate in santuri
 Hotararea Nr. 38 / 2014 - Impozite si taxe locale 2015
 Hotararea Nr. 60 / 2014 - Program liniste in comuna
 Hotararea Nr. 61 / 2014 - Interzicerea de strangere de fonduri
 Planul de investiții 2015
 Hotararea Nr. 2 / 2015 - Calendar aprobare cultural-artistic pe anul 2015
 Hotararea Nr. 4 / 2015 - Planul Anual Lucrari beneficiari Legii 416/2001
 Hotararea Nr. 5 / 2015 - Premierea Aprobare Chita Elisabeta la implinirea varstei de 100 ani
 Hotararea Nr.  7 /  2015 - Desemnare reprezentant pentru infiintare si functionare ONG
 Hotararea Nr. 10 / 2015 - Retragerea comuna Babana din castrul ADIA
 Hotararea Nr. 11 / 2015 - Aprobare incheiere contract servicii  - Executor Judecatoresc
 Hotararea Nr. 12 / 2015 - Interzicerea publicarii de felicitari din fonduri publice
 Hotararea Nr. 19 / 2015 - Aprobare Act Aditional la Contract Asociere - sistem informatic

 Hotararea Nr. 21 / 2015 - Rezilierea contractului de delegare a festivilor servicii publice de alimentare cu apa

Hotararea Nr. 22 / 2015 - Scoaterea la licitatie privatie teren din domeniul public

 Hotararea Nr. 34 / 2015 - Delimitatoarele zonelor din vederea impozatii

 Hotararea Nr. 63 / 2015 - Privind microciparea cainilor cu stapan 

 Hotararea Nr. 70 / 2015 - Aprobarea procedurii de acord a scuterii de majorari intarziere aferentilor fiscale

 Planul de investiții 2016

 Hotararea Nr.  7 / 2016 - Regulamementul de functionare al Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 8 / 2016 - repartizare pe zona a consilierior locali in mandatul 2016 - 2020

Hotararea Nr. 9 / 2016 - comisiile de specialitate a Consiliului Local

 Hotararea Nr. 10 / 2016 - stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 ani de casatorie

 Hotararea Nr. 11 / 2016 - rectificare buget

 Hotararea Nr. 12 / 2016 - modificare HCL 22/25.03.2015 prin suplimentare suprafata teren

 Hotararea Nr. 13 / 2016 - modificare Organizamei si a Statului de Functii

 Hotararea Nr. 14 / 2016 - esalonare debite

 Hotararea Nr. 15 / 2016 - aprobare deviz

 Hotararea Nr. 16 / 2016 - rectificare buget

 Hotararea Nr. 17 / 2016 - Angajare avocat care sa reprezinte C L in instanta

Hotararea Nr.18 / 2016  - Foraj alimentare cu apa in comuna Babana, Judetul Arges

 Hotararea Nr. 19 / 2016 - aprobarea delegarii gestiunii servicii publice de alimentare cu apa al comunei Babana catre AEPSUP Arges si a contractului de delegare

 Hotararea Nr. 20 / 2016 - revocare HCL 37 / 12.04.2016

 Hotararea Nr. 22 / 2016 - rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 23 / 2016 - rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 24 / 2016 - rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 25 / 2016 - desemnarea a doi consilieri locali pentru Consiliu Administratie Scoala

 Hotararea Nr. 26 / 2016 - aprobarea asocierii si participarii Comunei Babana la Constituirea ONG -ului Dealul Cotmenei

 Hotararea Nr. 27 / 2016 - repartizare sume

 Hotararea Nr. 28 / 2016 - aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

 Hotararea Nr. 29 / 2016 - Hotararea privind stailirea taxelor si implorilor pentru anul 2017

 Hotararea Nr. 30 / 2016 - rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 31 / 2016 - rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr.32 / 2016 - rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 33 / 2016 -  rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 34 / 2016 - Constructie Grup Sanitar Scoala Babana"

 Hotararea Nr. 35 / 2016 - desemnare persoane

 Hotararea Nr. 36 / 2016 - scaderea unor creante fiscale

 Hotararea Nr. 37 / 2016 - rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 38 / 2016 - rectificare Buget Local

 Hotararea Nr. 39 / 2016 - comasare scolii

 Hotararea Nr. 40 / 2016 - achizitia si montanea unii statii de autobuz

 Hotararea Nr. 41 / 2016 - aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice

 Hotararea Nr. 42 / 2016 - aprobarea statului de functii si a Organigramei

 Hotararea Nr. 43 / 2016 - rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 44 / 2016 - rectificarea Bugetului Local

 Hotararea Nr. 45 / 2016 - arobarea Acordului / Contractul colectiv de munca

 Hotararea Nr. 46 / 2016 - aprobare anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 47 / 2016 - stabilirea taxei pentru Exploatari Padurere

 Hotararea Nr. 48 / 2016 - anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 49 / 2016 - anulare roluri persoane fizice si juridice

 Hotararea Nr. 50 / 2016 - aprobare intocmire documentatie si obtinere finantare

 Hotararea Nr. 1 / 2017 - utilizarea excedent bugetar

 Hotararea Nr.  2 / 2017 - aprobarea calendarului cultural - artistic

 Hotararea Nr. 3 / 2017 - Planul Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii nr. 416/2001

 Hotararea Nr. 4 / 2017 - asocierea Primariei Comunei Babana cu Consiliul Judetean Arges in vederea reabilitatii podetului aflat pe DJ 731B

 Hotararea Nr.  5 / 2017 -  aprobarea raportului de activitate pentru SVSU

 Hotararea Nr. 6  / 2017 -  aprobare deviz

 Hotararea Nr. 7  / 2017 -  aprobare deviz

 Hotararea Nr. 8  / 2017 - aprobare deviz

 Hotararea Nr. 9  / 2017 - aprobare deviz

 Hotararea Nr.10 / 2017 -  consum maxim lunar de carburanti

 Hotararea Nr.11 / 2017 - stabilirea sumei pentru ajutor inmormantare si ajutorului de urgenta

 Hotararea Nr. 12 / 2017 - aprobarea inchirie suprafata teren

 Hotararea Nr. 13 / 2017 - stabilea tarifelor distributie apa potabila

 Hotararea Nr. 14 / 2017 - rezilierea contractelor de concesie

 Hotararea Nr. 15 / 2017 - introducere sistem de plata moderna

 Hotararea Nr. 16 / 2017 - aprobare investitie deviz general

 Hotararea Nr. 17 / 2017 -  aprobare investitie deviz general

 Hotararea Nr. 18 / 2017 - aprobare deviz general

 Hotararea Nr. 19 / 2017 - aprobarea repartinarii excedentului bugetar din anul precedent

 Hotararea Nr. 20 / 2017 - reziliere contract concesiune

 Hotararea Nr. 21 / 2017 - predarea in administrare a teren si cladire

 Hotararea Nr. 22 / 2017 - aprobare rectificare buget

 Hotararea Nr. 23 / 2017 - aprobare lista investitii ce se vor derula in anul 2017

 Hotararea Nr. 24 / 2017 - aprobare finantare proiect PNDL

 Hotararea Nr. 26 / 2017 - intocmire Amenajament pastoral

 Hotararea Nr. 27 / 2017 -  Rectificare buget local

 Hotararea Nr. 28 / 2017 - modificare categorii strazi

 Hotararea Nr. 29 / 2017 - modificare taxa gunoi

 Hotararea Nr. 33 / 2017 - ,, Strategia comunei Babana..."

 Hotararea Nr. 34 / 2017 -  desfiintare anexe Camin Lupueni

 Hotararea Nr 35 / 2017 - aprobare cumpărare imobil

 Hotararea Nr. 36 / 2017 - rectificare buget

 Hotararea Nr. 37 / 2017 -  aprobare rectificare buget

 Hotararea Nr. 38 / 2017 -  indemnizatie pentru membri CL

 Hotararea Nr. 39 / 2017 - stabilirea salariilor

 Hotararea Nr. 40 / 2017 - introducerea sistemului de plata online

 Hotararea Nr. 41 / 2017 - asocierea comunei Babana cu alte unitati administrativ - teritoriale

 Hotararea Nr. 42 / 2017 -  scutirea impozitului pe mijloacele de transport agricole

 Hotararea Nr. 43 / 2017 - rectificarea bugetului local

Hotararea Nr.44 / 2017 -  aprobarea investitiei Imbracaminte bituminuasa usoara DL 113 Babana - Valea Rea

 Hotararea Nr. 45 / 2017 - rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr. 46 / 2017 - desemnare reprezentanti pentru Consiliul de Administrare al scolii

 Hotararea Nr. 47 / 2017 -  desemnare reprezentant al CL pentru constituire CEAC

 Hotararea Nr. 48 / 2017 -  rectificarea bugetului local

 Hotararea Nr. 49 / 2017 - stabilire taxe si impozite pentru anul fiscal 2018

 Hotararea NR. 50 / 2017 -  implementarea proiectului ,, achizitionare autovehicul transport pentru SVSU

 Hotararea Nr. 51 / 2017 -  rectificare buget local

 Hotararea Nr. 52 / 2017 -  predarea obiectivului de investitie ,, Pune Foraj alimentare cu apa 200 m Babana Centru " catre AEPSUP Arges

 Hotararea Nr. 53 / 2017 -  rectificare buget local

 Hotararea Nr. 54 / 2017 -  aprobare rectificare buget local

 Hotararea Nr.55 / 2017 - aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

 Hotararea Nr.56 / 2017 - modificare Strategia de Dezvoltare 2014 - 2020

 Hotararea Nr. 63 / 2017 -  aprobare reorganizare si aprobare regulament SVSU

 Hotararea Nr. 65 / 2017 /  anulare creante fiscale

 Hotararea Nr. 66 / 2017 -  scaderea unor creante fiscale persoana fizice

 Hotararea Nr.67 / 2017 - acceptarea cu titlu gratuit a masini de deszapzit cedata cu titlu gratuit de catre primaria Albota

 Hotararea Nr 68 / 2017 -  aprobare parteneriat incheiat intre UAT Babana si DGASPC Arges

 Hotararea Nr.69 / 2017 - aprobare rectificare buget local

 Hotararea Nr.70 / 2017 -  aprobarea desfasurarii activitatilor culturale

 Hotararea Nr. 71 / 2017 - aprobare rectificare buget local

Hotararea Nr.1 / 2018 - utilizarea sumei din excedentul Bugetului Local

 Hotararea Nr. 2 / 2018 - aprobarea calendarului cultural - artistic

 Hotararea Nr. 3 / 2018 - aprobarea Statului de functii si a Organigramei

 Hotararea Nr. 4 / 2018 - aprobarea Planului Anual de Lucrari - beneficiari Legea 416

 Hotararea Nr. 5 / 2018 - aprobarea concesionare imobil

 Hotararea Nr. 6 / 2018 - aprobarea raport de activitate al SVSU

 Hotararea Nr. 7 / 2018 -  aprobare Raport de Evaluare

Hotararea Nr. 19 / 2018 -  rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 20 / 2018 - stabilirea procedurii cadru de aplicare de majorari pentru cladiri si terenuri agricole neingrijite

Hotararea Nr. 21 / 2018 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si valorea cofinantarii investitiei ,, Astfaltare DC 177 B"

Hotararea Nr. 28 / 2018 - majorarea taxei de inchiriere incepand cu anul 2018 a terenurilor SC OMV Petrom

Hotararea Nr. 29 / 2018 - rectificare Bugetului Local

Hotararea Nr. 30 / 2018 - aprobare obiectiv nou investitie ,, Foraj Alimentare cu Apa in comuna Babana, punct Durduiesti'

Hotararea Nr. 31 / 2018 - stabilirea sumei pentru cuplurile care au implinit 50 si 60 de ani de casatorie

Hotararea Nr. 32 / 2018 - aprobarea Planul de Masuri Multianual de Gestionare a Deseurilor Reciclabile

Hotararea Nr. 33 / 2018 - stabilirea tarifelor de atributie apa potabila de catre AEPSUP Arges

Hotararea Nr. 34 / 2018 - aprobare rectificare buget local

Hotararea Nr. 35 / 2018 - instituire taxe speciale

Hotararea Nr. 36 / 2018 - instituire taxa pentru folosire statii maxi - taxi

Hotararea Nr. 37 / 2018 - stabilirea cantitatii medie de masa verde / ha de pasune

Hotararea Nr.38 / 2018 - stabilirea taxelor pentru unele servicii care se aplica pe raza localitati Babana

Hotararea Nr. 39 / 2018 -  alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr. 41 / 2018 - rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 42 / 2018 - montarea si achizitionarea unui hidrant la Scoala Babana

Hotararea Nr.43 / 2018 - achizitionarea unei bene autobasculabile pentru autoutilitara IVECO DALLY

Hotararea Nr.44 / 2018 - rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 45 / 2018 - scoaterea la licitatie pentru inchiriere spatiu

Hotararea Nr. 46 / 2018 - prelungire PUG

Hotararea Nr. 47 / 2018 - achizitionare server si UPS pentru inlocuire echipamente vechi

Hotararea Nr. 48 / 2018 - aprobarea planului tarif pentru servicii de colectivare - transport a deseurilor

Hotararea Nr. 49 / 2018 - rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 50 / 2018 - rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 51 / 2018 - aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pe anul 2018

Hotararea Nr. 52 / 2018 - aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece

Hotararea Nr. 53 / 2018 - aprobarea consumului lunar de carburanti

Hotararea Nr. 54 / 2018 - scaderea unor creante fiscale pentru persoana fizice

Hotararea Nr. 55 / 2018 -  achizitionarea unui plug tractabil de zapada

Hotararea Nr. 56 / 2018 - completarea inventarului bunurilor de ingrijire apartin domeniului public

Hotararea Nr. 57 / 2018 - rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 58 / 2018 - implementarea proiectului ,, Amenajare baza de agrement pe teren situat in comuna Babana"

Hotararea Nr. 59 / 2018 - Privind folosire sume transporturi reprezentand daune stabilite prin Hotarare Judecatoreasca

Hotararea Nr. 60 / 2018 - administrarea Tronsonului de drum judetean de catre Consiliul Local Babana

Hotararea Nr. 61 / 2018 -  aprobarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 62 / 2018 -  rectificarea Bugetului Local

Hotararea Nr. 63 / 2018 -  taxa speciala pentru solutionare cereri divort

Hotararea Nr. 64 / 2018 - aprobarea retelei scolare a UAT Babana in anul scolar 2019 - 2020

Hotararea Nr. 65 / 2018 - anulare creante fiscale

Hotararea Nr. 66 / 2018 - anulare creante fiscale aferenta 2013 persoane fizice

Hotararea Nr.67 / 2018 - anulare creante fiscale pentru persoane juridice radiate in anul 2018

Hotararea Nr. 68 / 2018 - rectificarea Bugetului Local Babana

Hotararea Nr.1 / 2019 - aprobarea calendarului cultural - artistic pe anul 2019

Hotararea Nr. 2 / 2019 - aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii 416/2001

Hotararea nr. 3 / 2019 - aprobarea dezmembrarii unui teren

Hotararea Nr. 4 / 2019 - Infiintare distributie gaze naturale in comuna Babana

Hotararea Nr. 5 / 2019 - aprobarea Raportului de activitate al SVSU pentru anul 2018

Hotararea Nr.6 / 2019 - intocmire documentatie si obtinerea finantarii obiectivului ,, Astfaltare DJ731 B."

Hotararea nr.7 / 2019 - aprobarea Actului Aditional nr. 2 incheiat cu ADI SERVSAL Arges

Hotararea Nr.8 / 2019 - stabilirea sumei ajutorului de inmormantare si ajutorului de urgenta in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile Legii 416

Hotararea Nr. 9 / 2019 -  primirea in administrarea Tronsonului de drum judetean de catre Consiliul Local Babana in vederea modernizarii, intretinererii si deszapezirii DJ731 B

Hotararea Nr.10 / 2019 - desfiintarea Magazinului Mixt C1 si anexa C2 in curtea Caminului Cultural Babana

Hotararea Nr. 11 / 2019 - schimbarea destinatiei uni imobil ce apartine domeniului public de interes local, din imobil C3 in spatii birouri primare UAT Babana

Hotararea Nr.12 / 2019 - prelungirea contractelor de concesie prin act aditional pentru spatii cabinete medicale

Hotararea nr. 13 - aprobarea reactializarii indicatori tehnico - economici si a contributilor UAT reprezentand cofinantare pentru Modernizare DC 177 B

Hotararea Nr. 14 / 2019 - aprobarea listei a obiectivelor de investitii pentru anul 2019

Hotararea Nr. 15 / 2019 - conditiile pasunatului si nesuppravegherea animalelor pe raza localitatii Babana

Hotararea Nr. 16 / 2019 - majorarea impozitului pe cladiri si terenuri cu plata pe 3 ani pentru nedeclarea corecta

Hotararea Nr.17 / 2019 - amenajarea de puncte de colectare pentru DEEE-uri, ambalaje, deseuri si cumulati, deseuri voluminoase

Hotararea Nr 18 / 2019 - aprobarea Programului de Dezvoltare Locala

Hotararea Nr.19 / 2019 - aprobarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr.20 / 2019 - rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 21 / 2019 - Planul de masuri, privind colectiva selectiva a deseurilor recicladie dovedite de la populatie si agentii economici

Hotararea Nr. 22 / 2019 - rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 23 / 2019 - aprobarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 24 / 2019 - stabilirea sumei pentru cupluri care au implinit 50 de ani, respectiv 60 de ani de casatorie in anul 2019

Hotararea Nr. 25 / 2019 -  rezilierea contractelor de concesiune incheiat intre Consiliu Local si SC Farm Gentiana Srl

Hotararea Nr. 26 / 2019 - aprobarea incheierii uni contract de asistenta juridica si reprezentarea in instanta cu cabinet avocat

Hotararea Nr. 27 / 2019 - revocare HCL Nr. 12 / 28.03.2019

Hotararea Nr. 28 / 2019 - stabilirea zonelor in vederea impozitarii pe anul 2020

Hotararea Nr. 29 / 2019 - aprobarea scoatere la licitatie, in vederea concesionarii spatiului cu destinatia cabinete medicale

Hotararea Nr. 30 / 2019 - acceptarea cu titlu gratuit de la Serviciile de Ambulanta Arges a unui mijloc fix de tip autosanitara

Hotararea Nr. 31 / 2019 - completarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2019 suportate de la buget local

Hotararea Nr.32 / 2019 -  rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 33 - rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr.34 / 2019 - aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a contributilor UAT Babana pentru lucrari modernizate drumuri comunale

Hotararea nr.35 / 2019 - modificarea art.7. Cap. V redeventa la contractul nr. 2597 / 13.09.2016 cu AEPSUP Arges SA

Hotararea Nr. 36 / 2019 - aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii Caminului Cultural Babana

Hotararea Nr. 37 / 2019 - rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 38 / 2019 - delegarea a 2 consilieri locali pentru constituerea Consiliului de aAdministratie al Scolii Gimnaziale Babana

Hotararea Nr. 39 / 2019 - alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 41 / 2019 - stabilirea componentei echipei mobile pentru interventiile de urgenta in cazuri de violenta domestica

Hotararea Nr. 42 / 2019 - aprobarea normelor comform Regulamentului de organizare si functionare a SVSU

Hotararea Nr. 43 / 2019 - apobarea Regulamentului de reorganizare si functia a SVSU

Hotararea Nr. 44 / 2019 - rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 45 / 2019 - rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr.47 / 2019 - aprobarea raportului de evaluare privata concesionarea Caminului Cultural si a terenului aferent

Hotararea Nr. 48 / 2019 -aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece 2019 - 2020

Hotararea nr.49 / 2019 - aprobarea consumului de carburanti pentru vehiculelsi utilaje

Hotararea Nr. 50 / 2019 - stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2020

Hotararea Nr. 51 / 2019 - rectificare Bugetului local

Hotararea Nr.52 / 2019 - aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pe anul scolar 2020 - 2021

Hotararea Nr. 53 / 2019 - aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii pe anul 2020

Hotararea Nr. 54 / 2019 - anularea creantelor fiscale  neachitate de debitori

Hotararea Nr. 1 / 2020 - utilizarea de sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare

Hotararea Nr. 2 / 2020 - sanctionarea contraventionala cu referire la incalcarea prevederilor Hotararii nr 50 / 2019

Hotararea Nr. 3 / 2020 - aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiari Legii 416 / 2001, apti de munca

Hotararea Nr. 4 / 2020 - aprobarea Raportului de activitate al Serviciilor de Urgenta Babana pentru anul 2019

Hotararea Nr. 5 / 2020 - aprobarea investitiei studiu de fezabilitate ,,Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satul Grosi"

Hotararea Nr. 6 / 2020 - abrogarea hotararii nr.60 / 22.12.2014 privind stabilirea programului de liniste in comuna Babana

Hotararea Nr. 7 / 2020 - aprobarea modificări coieficientului de salarizare salariatilor Stefan Daniel si Lica Constantin

Hotararea Nr. 8 / 2020 - rezilierea contractului de inchiriere nr. 3704 / 09.07.2019 incheiat intre Primaria Babana si Asociatia Crestin Ortodoxa ,, Sprijin prin credinta"

Hotararea Nr. 9 / 2020 - constatarea incetarii mandatului de consilier local

Hotararea Nr 10 / 2020 - valabilarea consilierului local Stan Anton

Hotararea Nr.11 / 2020 - aprobarea Planului de Investitii ce se vor derula in cursul anului 2020

Hotararea Nr. 12 / 2020 - aprobarea bugetului local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 13 / 2020 - aprobare incheiere contract cu SC Netergy Corporate SRL

Hotararea Nr. 14 / 2020 - aprobarea Calendarului Cultural - Artistic pe anul 2020

Hotararea Nr. 15 / 2020 - rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 16 / 2020 - aprobarea Planului de Activitati- Servicii Sociale pe anul 2020

Hotararea Nr. 17 / 2020 - rectificarea Bugetului Local al Comunei Babana

Hotararea Nr. 18 / 2020 - aprobarea modificarii regulamentului Consiliului Local Babana conform OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ

 Hotararea Nr. 19 / 2020 - stabilirea noului tarif la apa potabila in comuna Babana

Hotararea Nr. 20 / 2020 - aprobarea proiectului de investitie ,, Constructii teren de sport in comuna Babana

Hotararea Nr. 21 / 2020 - aprobarea amplasamentului ingroparii cadavrelor de animale care respecta conditiile solicitate de ABAAV

 Hotararea Nr. 22 / 2020 - indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2021

Hotararea Nr. 23 / 2020 - modificarea Hotararii nr.50 / 2019 art.2 si anume prelungirea termenului pana la 30 iunie 2020 bonificatii pentru anul 2020

Hotararea Nr. 24 / 2020 - rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr. 25 / 2020 - implementarea si aprobarea proiectului de investitie ,,Construire teren sintetic de minifotbal in comuna Babana"

Hotararea Nr. 26 / 2020 - aprobarea actului aditional Nr. 1 la contractul de prestarii servicii 3574 / 2016

Hotararea Nr 27 / 2020 - implementarea proiectului ,, Construire teren sintetic de minifotbal in comuna Babana"

Hotararea Nr. 28 / 2020 - scaderea si anularea creantelor fiscale aferente anului 2014 pentru care s-a implinit termenul de prescriere si mentinerea acestora in evidenta separata

Hotararea Nr. 29 / 2020 - stabilirea rangului localitatii Babana pentru anul 2021

Hotararea Nr. 30 / 2020 - modificarea Organigramei si statul de Functii pe anul 2020 a Primariei Babana si scoaterea la concurs a postului vacant

Hotararea Nr. 31 / 2020 - modificarea Hotararii nr. 36 / 10.07.2018 prin adaugarea unui nou punct la art.1

Hotararea Nr. 32 / 2020 - mandatarea primarului comunei Babana in Adunarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges sa voteze pentru aprobarea actul aditional

Hotararea Nr. 33 / 2020 - scoaterea la licitatie publica deschisa a imobilului denumit ,, Magazin satesc" si a terenului aferent in comuna Babana, sat Slatioarele in vederea vanzarii

Hotararea Nr. 34 / 2020 - receptia lucrarii ,, Zona de agrement si imprejmuire teren " in punctul Valea lui Paneata si trecerea in domeniul privat al comunei

Hotararea Nr. 35 / 2020 - stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2021, in comuna Babana

Hotararea Nr. 36 / 2020 - refacere studiu de fezabilitate pentru infiintarea retelei inteligente de distributie gaze naturale in comuna Babana

Hotararea Nr. 37 / 2020 - stabilirea coieficientului care sta la baza determinarii salariului contractual de executare vacant de inspector taxe si impozite

Hotararea Nr. 38 / 2020 - aprobarea raportului de Evaluare intocmit de catre evaluator autorizat membru ANEVAR

Hotararea Nr.39 / 2020 - aprobarea alegerii viceprimarului comunei Babana

Hotararea Nr. 40 / 2020 -  aprobare rectificare Buget Local

Hotararea Nr. 41 / 2020 - aprobarea alegerii viceprimarului comunei Babana

Hotararea Nr. 42 / 2020 - avizarea Strategiei de contractare a studiului de fundamentare a documentatiei de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare

Hotararea Nr. 43 / 2020 - receptia lucrarii ,,Foraj Alimentare cu apa in comuna Babana, satul Durduiesti

Hotararea Nr. 44 / 2020 - predarea obiectivului de investitii ,, Foraj Alimentare cu Apa in comuna Babana, sat Durduiesti catre operatorul SC AEPSUP Arges

Hotararea Nr. 45 / 2020 - aprobarea constructiei magazin si teren aferent apartinnd domeniului privat UAT Babana si imputernicirea viceprimarului pentru semnarea actului de vanzare - cumparare

Hotararea Nr. 46 / 2020 - suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2020

Hotararea Nr. 47 / 2020 - aprobarea documentatiei si indicatorii tehnico- economice pentru infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Babana cu localitatile apartinatoare

Hotararea Nr. 48 / 2020 - aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici in urma licitatiei privind proiectul,, Racorduri la reteaua de canalizarea menajera existenta in satele Babana si Ciobanesti(Valea lui Paneata)

Hotararea Nr. 49 / 2020 - aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr. 50 / 2020 - completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Babana

Hotararea Nr. 51 / 2020 - aprobarea rectificarii aprobarii bugetului local

Hotararea Nr. 1 / 2020 - alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local Babana

Hotararea Nr. 2 / 2020 - aprobarea comisiilor pe domenii de specialitate in consiliul local Babana

Hotararea Nr. 3 / 2020 - alegerea viceprimarului comunei Babana

Hotararea Nr. 4 / 2020 - aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local Babana

Hotararea Nr. 5 / 2020 - delegarea a doi consilieri pentru constituirea Consiiului de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana si un reprezentant pentru constituirea comisiei de evaluare si asigurare a calitatii invatamantului pentru anul scolar 2020 - 2021

Hotararea Nr. 6 / 2020 - aprobarea masurilor premergatoare sezonului rece, 2020 - 2021

Hotararea Nr. 7 / 2020 - cuantumul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant din comuna Babana

Hotararea Nr. 8 / 2020 - procedura de inrolare in sistemul Ghiseul . ro pentru taxe si impozite

Hotararea Nr.9 / 2020 - aprobare rectificare Buget Local

Hotararea Nr. 10 / 2020 - aprobarea accesarii finantarii pentru echipamente IT necesare desfasurarii procesului educational in mediul online pentru unitatile de invatamant din comuna Babana

Hotararea Nr. 11 / 2020 - aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr. 12 / 2020 - aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pentru anul 2020 - 2021

Hotararea Nr. 13 / 2020 - numirea unui delegat satesc care sa reprezinte satul Bajanestii din comuna Babana in sedintele Consiliului Local

Hotararea Nr. 14 / 2020 - stabilirea consumului lunar de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc comuna Babana

Hotararea Nr. 15 / 2020 - privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii

Hotararea Nr. 16 / 2020 - modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la Hotararea nr. 39 / 2017

Hotararea Nr. 17 / 2020 - anularea creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate in sold la data de 31 decembrie 2020 de pana la 11 lei

Hotararea Nr.18 / 2020 - aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din UAT Babana pentru anul 2020 - 2021

Hotararea Nr. 1 / 2021 - utilizarea de sume defalcate din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotararea Nr. 2 / 2021 - aprobarea listei provizorii a obiectivelor de investitii pentru anul 2021

Hotararea Nr. 3 / 2021 - aprobarea investitiei,, Studiu de Fezabilitate Devizul General al indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate si Menajere din Comuna Babana"

Hotararea Nr. 4 / 2021 - aprobarea asigurarii finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt finantate de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul ,, Canalizarea si Epurarea Apelor Uzate Menajere din Comuna Babana

Hotararea Nr. 5 / 2021 - alegerea Presedintelui de sedinta, pentru o perioada de 3 luni respectiv , perioada feb. 2021 - aprilie 2021

Hotararea Nr. 6 / 2021 - aprobarea Planului Anual de Lucrari pentru beneficiarii Legii 416 / 2001 apti de munca 

Hotararea Nr. 7 / 2021 - aprobarea Raportului de Activitate al Serviciului pentru Situatii de Urgenta 

Hotararea Nr. 8 / 2021 - aprobarea Calendarului Cultural - Artistic pe anul 2021

Hotararea Nr. 9 / 2021 - aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil a autorizatiei de amplasare si/sau access in zona drumului comunal

Hotararea Nr. 10 / 2021 - modificarea HCL 7/27.11.2020 cu privire la cuantumul si numarul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant de stat din comuna Babana in anul 2020 - 2021

Hotararea Nr.11 / 2021 - alocarea unei sume de bani din bugetul local, asistenta sociala, destinate ajutoarelor sociale , pentru sprijinirea unei familii aflata in situatie extrema de dificultate

Hotararea Nr. 12 / 2021 - concesionare prin licitatie publica a terenului in suprafata de 200 mp in punctul ,,La bazin"

Hotararea Nr. 13 / 2021 - concesionare prin licitatie a imobilului in suprafata de 200 mp constructie la sol si teren aferent in punctul ,,Magazin Babana"

Hotararea Nr. 14 / 2021 - suspendarea temporara a valorii impozabile pentru cladirile cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire care face obiectul art. 457, alin 2, din anexa nr. 2 la HCL .nr. 35  / 23.07.2020

Hotararea Nr. 15 / 2021 - modificarea HCL nr 17 adoptata in sedinta din data de 16.04.2019 privind amenajarea de puncte de colectare pentru DEEE- uri, textile, ambalaje ,etc.

Hotararea Nr. 16 / 2021 - completarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Babana 2014 - 2020, cu implementarea proiectului de investitie ,, Construire teren sintetic de minifotbal in comuna Babana, judetul Arges".

Hotararea Nr. 17 / 2021 - folosirea cu Titlu Gratuit a terenului sintetic de minifotbal in comuna Babana

Hotararea Nr.18 / 2021 - completarea listei provizorii a obiectivelor de investitii pentru anul 2021.

Hotararea Nr.19 / 2021 - concesionarea prin licitatie publica a pasunilor - izlazurilor comunale ramase disponibile , situate in domeniul public / privat al comunei Babana

Hotararea Nr. 20 / 21 - actualizarea tarifelor de atribuire apa potabila in comuna Babana, de catre AEPSUP SA Arges

Hotararea Nr. 21 / 2021 - aprobarea elaborarii Strategiei de Dezvolare locala durabila a comunei Babana pentru perioada 2021 - 2027

Hotararea Nr. 22 / 2021 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al comunei Babana pentru activitatea desfasurata in anul 2021

Hotararea Nr. 23 / 2021 - privind modificarea HCL 7 / 27.11.2020 si abrogarea hotararii nr.10 / 30.01.2021 cu privire la numarul de burse acordate elevilor

Hotararea Nr.24 / 2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele CLBabana pentru o perioada de 3 luni

Hotararea Nr. 25 / 2021 - actualizarea cererii de aderarare a comunei Babana la ACOR

Hotararea Nr. 26 / 2021 - aprobarea Bugetului Local al Comunei Babana pentru anul 2021

Hotararea Nr. 27 / 2021 - aprobarea Planului de Investitii ce se vor derula in cursul anului 2021

Hotararea Nr. 28 / 2021 - dezmembrarea terenului in suprafata de 5200 mp aflat in domeniul public ,, punctul scoala"

Hotararea Nr. 29 / 2021 - inchirierea pajistilor prin atribuire directa, ramase disponibile , situate in domeniul public in extravilanul comunei Babana

Hotararea Nr. 30 / 2021 - privind aprobarea cumpararii unui teren intravilan cu suprafata totala de 890mp , pentru amplasare statie distributie gaze

Hotararea Nr. 31 / 2021 - indexarea impozitelor si a taxelor locale cu coieficientul de inflatie 

Hotararea Nr.32 / 2021 - privind aprobare completare Plan de Investitii

Hotararea Nr. 40 / 2021 - privind modificarea cotei de consum lunar de carburant pentru microbuzul scolar

Hotararea Nr. 41 / 2021 - privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Cotmenita pe termen de 49 ani a unei suprafete de teren in vederea construirii unei capele mortuare

Hotararea Nr.42 / 2021 - privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Deaconu Gheorghe

Hotararea Nr.43 / 2021 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 44 / 2021 - privind suplimentarea sumei de 6,7 mii lei invatamant pentru premierea elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Babana

Hotararea Nr.45 / 2021 - privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2021 

Hotararea Nr. 46 / 2021 - privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului apartinand domeniului public al UAT Babana, constructie si teren aferent situat in sat Slatioarele

Hotararea Nr.47 / 2021 - privind stabilirea coieficientului pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului pentru ocuparea postului vacant al compartimentului agricol

Hotararea Nr. 48 / 2021 - privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism

Hotararea Nr. 49 /2021 - aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr. 50 / 2021- Privind modificarea HCL nr. 27/25.06.2020 privind implementarea proiectului,, Construire teren sintetic de minifotbal in comuna Babana''

Hotararea Nr. 51 / 2021 - alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr.52 / 2021 - acceptarea de catre CLBabana a donatiei de carti pentru Patrimoniul Bibliotecii

Hotararea Nr.53 / 2021 - aprobarea incheierii unui act aditional cu AEPSUP Arges

Hotararea Nr.54 / 2021 - aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr.55 / 2021 - aprobarea rectificarii Bugetului Local

Hotararea Nr.56 / 2021 - privind aprobarea cuantumului si numarul burselor scolare acordate elevilor in anul scolar 2021-2022

Hotararea Nr.57 / 2021 - aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cetatean de onoare" al comunei Babana

Hotararea Nr 59 / 2021 - analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pe trimestrul I si II al anului 2021

Hotararea Nr. 60 / 2021 - delegarea a doi consilieri locali pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana si un reprezentant Comisie Evaluare

Hotararea Nr. 61 / 2021 - privind aprobarea acordarii titlului de ,,Cetatean de onoare" preotului Tudor Gheorghe

Hotararea Nr. 62 / 2021 - aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia ,, Modernizare drumuri de interes local DC174B, DC174C, DC174D

Hotararea Nr. 63 / 2021 - aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia ,, Retea de canalizare menajera si racorduri in satele Babana, Cotmenita, Ciobanesti.

Hotararea Nr. 64 / 2021 - aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia ,,Canalizarea si Epurarea apelor uzate in satul Grosi

Hotararea Nr. 65 / 2021 - privind mandatarea primarului Ivan Vasile Bebe ca reprezentant al comunei Babana in ADIA Servsal Arges

Hotararea Nr. 66 / 2021 - avizarea Strategiei de contrarctare a studiului de fundamentare a gestiunii activitatii de colectare separata si transport a deseurilor

Hotararea Nr. 67 / 2021 - privind rectificarea Bugetului Local al comunei Babana

Hotararea Nr.68 / 2021 - privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2022

Hotararea Nr. 69 / 2021 -  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Babana pentru perioada noiembrie - ianuarie 2022

Hotararea Nr. 70 / 2021 - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul UAT Babana

Hotararea Nr. 71 / 2021 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Babana

Hotararea Nr. 72 / 2021 - privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr.78 / 2021 -  cererea de finantare si a devizului general estimativ pentru investitia ,, Infiintare retea inteligenta de gaze naturale in comuna Babana, judetul Arges".

Hotararea Nr.79 / 2021 - privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr.80 / 2021 - privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr.81 /2021 - aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Babana

Hotararea Nr.82 / 2021 - privind infiintarea la nivelul UAT Babana a unui compartiment in adrul aparatului de specialitate al primarului - registratura si relatii cu publicul

Hotararea Nr.83 / 2021 - aprobarea modificarii Organigramei si Statul de Functii pe anul 2022

Hotararea Nr 84 /2021 - privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr.85 / 2021 - aprobarea masurilor organizatorice a SVSU Babana si acordarea unor drepturi si indemnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

 Hotararea Nr. 1 / 2022 - privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare

Hotararea Nr.  2 / 2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local Babana

Hotararea Nr.  3 / 2022 - aprobarea Raportului de activitate al Serviciului Situatii de Urgenta Babana pentru anul 2021

Hotararea Nr.  4 / 2022 - stabilirea consumului lunar de carburanti pentru vehiculele si utilajele care deservesc comuna Babana

Hotararea Nr.  5 / 2022 - aprobarea Planului Anual de Lucrari - pentru beneficiari Legii nr.416 / 2001apti de munca, perioada ianuarie-decembrie 2021

Hotararea Nr.  6 / 2022 - aprobarea Calendarului Cultural-Artistic pe anul 2022

Hotararea Nr. 7 / 2022 - aprobarea Actului Aditional la Contractul de asociere in vederea realizarii si implementarii sistemului informatic in judetul Arges, pentru anul 2022, intre CJArges, CLBabana si SC Ara Software Group SRL

Hotararea Nr.8 / 2022 - aprobarea noului tarif la apa potabila in comuna Babana, distribuit de catre SC  AEPSUPA SA

Hotararea Nr.9 / 2022 - inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al UAT Babana la data de 31.12.2021

Hotararea Nr. 10 / 2022 - privind modificarea cererii de finantare, a devizului general estimativ si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investitia ,, Modernizare drumuri de interes local DC174B, DC 174C, DC174D in comuna Babana, judetul Arges

Hotararea Nr.11 / 2022 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Babana, in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Babana, pentru activitatea desfasurata in anul 2021

Hotararea Nr.12 / 2022 - privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pasunilor - izlazurilor comunale ramase disponibile, situate in domeniul public / privat din extravilanul comunei Babana, judetul Arges.

Hotararea Nr.13 / 2022 - privind aprobarea Planului de investitii ce se vor derula in cursul anului 2022

Hotararea Nr.14 / 2022 - privind aprobarea Bugetului Local al comunei Babana, judetul Arges

Hotararea Nr.15  /2022 - privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supleant, in Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director scoala

Hotararea Nr.16 / 2022 - privind rectificarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr.17 / 2022 - privind cuantumul si numarul burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant de stat din comuna Babana

Hotararea Nr.18 / 2022 - privind cererea in administrare a Tronsonului de drum judetean DJ731B de catre Consiliul Local Babana in vederea intretinerii, modernizarii,si deszapezirii pe teritoriul localitatii

Hotararea Nr. 19 / 2022 - aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate sau finantate din bugetul local

Hotararea Nr. 20 /2022 - privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de functionare privind agentii economici care desfasoara activitatii de comert si servicii de piata pe raza comunei Babana 

Hotararea Nr. 21 / 2022 - privind acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou-nascuti, pentru fiecare copil nou-nascut in anul 2022

Hotararea Nr. 22 / 2022 - cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat si depunerea proiectului,, Infiintare retea de distributie gaze naturale in comunele din judetul Arges ; Babana, Cocu, Cotmeana, Vedea, Uda cu scopul includerii la finantare , in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny"

Hotararea Nr. 23 / 2022 - atribuirea de denumire a unor Alei si introducerea acestora in Nomenclatorul stradal al comunei Babana

Hotararea Nr. 24 / 2022 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Babana in trim. I prin virarea de credite de la un articol la altul in cadrul capitolelor Autoritatii, Ordine publica, Biblioteca.

Hotararea Nr.25 / 2022 - cu privire la aprobarea proiectului de investitii in comuna Babana,, Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Babana, judetul Arges" cu scopul includerii la finantare in parteneriat cu comunele Cocu, Cotmeana, Uda, si Vedea, in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny".

Hotararea Nr. 26 / 2022 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de pasune comunala, ramasa disponibila aflata in proprietatea publica a comunei Babana 

Hotararea Nr. 27/2022 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de pasune comunala ramasa disponibila de 15.182 ha, aflata in proprietatea publica a comunei Babana

 Hotararea Nr. 28/2022 - privind Raportul elaborat de Primarul comunei avand in vedere starea economica , sociala si de mediu a comunei Babana pe anul 2021, activitatea administratiei publice locale si obiectivele realizate in anul 2021.

Hotărârea Nr. 29 / 2022 - privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru investiția ,, Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele din județul Argeș : Cocu, Băbana, Cotmeana, Vedea și Uda în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny"

Hotărârea Nr. 30 / 2022 - privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local Băbana pentru perioada mai - iulie 2022

Hotărârea Nr.31 / 2022 - privind indexarea impozitelor și a taxelor locale , concesiuni/închirieri, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1% în comuna Băbana.

Hotărârea Nr. 32 / 2022 - privind modificarea HCL nr. 18 / 2022 cu privire la cererea în administrare a Tronsonului de drum județean DJ731B de către Consiliul Local Băbana în vederea modernizării , întreținerii și dezapezirii lui pe teritoriul localității Băbana.

Hotărârea Nr. 33 / 2022 - privind noua zonare fiscală a intravilanului și extravilanului comunei Băbana.

Hotărârea Nr. 34 / 2022 - privind implementarea proiectului ,, Construire teren sintetic de minifotbal în comuna Băbana, județul Argeș.

Hotărârea Nr. 35 / 2022 - privind acceptare donației, în domeniul public a unui imobil cu destinație drum local 121, pe Aleea Izvoru, str. Valea Caprei, comuna, Băbana, județul Argeș.

Hotărârea Nr. 36 / 2022 - privind acordul de principiu aprobare/ efectuare studiu de oportunitate închiriere pășune, pentru ,,ÎNFIINȚARE PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN SISTEM DUAL, ÎN COMUNA BĂBANA, JUDEȚUL ARGEȘ.

Hotararea Nr.37 /2022 - privind modificarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

Hotararea Nr.38 / 2022 - privind aprobarea participarii in cadrul proiectului ,, Renovare energetica a cladirii primariei din comuna Babana, judetul Arges finantat prin PNRR

Hotararea Nr. 39 /2022 - privind acordarea unui stimulent financiar cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie respectiv 60 de ani de casatorie.

Hotararea Nr. 40 / 2022 - privind preluarea si trecerea in domeniul public al comunei Babana, cu destinatia drum local 121 pe Aleea Izvoru, cale de acces in suprafata de 330 mp

Hotararea Nr. 41 / 2022 - prin care se ia act de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii,, Capela mortuara" la Parohia Grosi cu hramul Sf. Cv. Parascheva din str. Valea Caprii, com Babana.

Hotararea Nr. 42 / 2022 - privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,, Referatul alunecare drum judetean DJ 731B in comuna , judetul Arges".

Hotararea Nr. 43 / 2022 - modificarea prezentului Regulament Intern elaborat in baza legislatiei in vigoare si se aplica functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Babana, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al primarului Comunei Babana, judetul Arges

Hotararea Nr. 44 / 2022 - privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la Hotararea nr 39/2017 (stabilirea coieficientului pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si pentru personalul din serviciile publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local).

Hotararea Nr. 45 / 2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Hotararea Nr. 46 / 2022 - privind incetarea inainte de termen, prin acordul partilor a contractului de servicii nr.64/27.08.2020 privind mentenanta sisteme de supraveghere video cu SC Netergy Corporate SRL

Hotararea Nr. 47 / 2022 - privind aprobarea Devizului geeneral Actualizat la data de 20.07.2022 si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,, Refacere alunecare drum judetean DJ731B in comuna Babana, judetul Arges.

Hotararea Nr. 48 / 2022 - privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre AJVPS Arges gestionarul Fondului Cinegetic nr.31 Cotmeana si Consiliul Local al localitatii Babana, din judetul Arges

Hotararea Nr.49 / 2022 - aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoane fizice si persoane juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Babana

Hotararea Nr. 50 / 2022 - privind aprobaarea Devizului general Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,, Canalizare si epurare a apelor uzate in satul Grosi

Hotararea Nr.51 / 2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

 Hotararea Nr. 52 / 2022- privind stabilirea platii catre UAT Babana a unui procent maxim de 20% din valoarea anuala a taxei de gunoi colectat de pe domeniul public

Hotararea Nr. 53 / 2022 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Babana in comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

Hotararea Nr. 54 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana

Hotararea Nr. 55 / 2022 - privind delegarea a doi consilieri locali pentru constituirea Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana si un reprezentant pentru constituirea Comisiei de Evaluare a Calitatii pentru anul scolar 2022 - 2023

Hotararea Nr. 56 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana

Hotararea Nr. 57 / 2022 - privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Babana

Hotararea Nr. 58 / 2022 - privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza comunei Babana a depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari

Hotararea Nr. 59 / 2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Hotararea Nr.60 / 2022 - privind masurile premergatoare sezonului rece 2022 - 2023

Hotararea Nr.61 / 2022 - aprobarea masurilor organizatorice a SVSU Babana si acordarea unor drepturi si indemnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

Hotararea Nr. 62 / 2022 - referitor la participarea comunei Babana in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

Hotararea Nr. 63 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 64 / 2023 - privind implementarea proiectului ,, Construire centru de colectare deseuri prin aport voluntar in comuna Babana cu finantare prin PNRR.

Hotararea Nr. 65 / 2022 - Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023, la nivelul Comunei Babana, judetul Arges

Hotararea Nr. 66 / 2022 - aprobarea incheierii unui contract de mentenanta retea telecomunicatii cu SC Netergy Corporate SRL

Hotararea Nr. 67/ 2022 - stabilirea masurilor necesare in vederea organizarii actiunilor desfasurate cu ocazia sarbatorilor de iarna si pomul de Craciun in anul 2022

Hotararea Nr. 68 / 2022 - privind includerea in inventarul bunurilor apartinand comunei Babana ca urmare a receptiei a investitiei,, Construire Teren Sintetic de Minifotbal in comuna Babana, judetul Arges

Hotararea Nr. 69 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana

Hotararea Nr. 70 / 2023 - privind aprobarea documentatiei proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia la obiectivul Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Babana prin instalare de panouri fotovoltaice si pompe de caldura" in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Hotararea Nr. 71 / 2023 - privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Babana, pentru anul 2023-2024

Hotararea Nr.72 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 73 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 74 / 2022 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 75 / 2023 - privind includerea in inventarul bunurilor apartinand comunei Babana ca urmare a receptiei a investitiei ,, Centru de zi , comuna Babana, satul Lupueni, judetul Arges".

Hotarare Nr. 76 / 2023 - privind aprobarea documentatiei proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia , la ob. ,, Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Babana, jud. Arges prin instalarea de panouri solare fotovoltaice si pompe de caldura" in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Hotararea Nr. 77 / 2022 - aprobarea Planului Anual de Lucrari - pentru beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 , apti de munca, perioada ianuarie 2023 - dec 2023

Hotararea Nr. 78 / 2022 - aprobarea Actului Constitutiv si Statutului ,, Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara de utilitate publica comunele :Cocu,Babana, Cotmeana, Vedea, si Uda, judetul Arges".

Hotararea Nr. 79 / 2022 - acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou-nascuti, pentru fiecare copil nou -nascut in anul 2023

Hotararea Nr.80 / 2022 - privind stabilirea situatiilor, modalitatilor si cuantumul ajutorului de urgenta si al ajutorului de inmormantare acordat in temeiul art.28 al.2. din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare ...

Hotararea Nr.1 / 2023 - privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotararea Nr.2 / 2023 - privind utilizarea de sume din excedentul bugetului local din anii anteriori pentru acoperirea unor goluri de casă

Hotararea Nr. 3 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Hotararea Nr. 4 / 2023 - privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciilor de Situatii de Urgenta Babana pentru anul 2022

Hotararea Nr. 5 / 2023 - privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru vehiculele care deservesc Comuna Babana pe anul 2023

Hotararea Nr. 6 / 2023 - privind aprobarea Calendarului Cultural - Artistic si Sportiv pe anul 2023

Hotararea Nr.7 - privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Babana, judetul Arges pe anul 2023

Hotararea Nr. 8 / 2023 - privind aprobarea Planului de investitii ce se vor derula in cursul anului 2023

Hotararea Nr. 9 / 2023 - privind aprobarea modificarii Organigramei si Statul de Functii pe anul 2023, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Babana

Hotararea Nr. 10 - privind revocarea pct. 17 si pct. 18 din anexa nr.2 la HCL 65/2022 stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2023, la nivelul Comunei Babana, judetul Arges.

Hotararea Nr. 11 / 2023 - privind incheierea protocolului de colaborare intre UAT Babana si Ministerul Muncii si Solidartatii Sociale pentru implementarea proiectului ,, Hub de Servicii MMSS-SII MMSS, COD MY SMIS 130963"

Hotararea Nr.12 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana

Hotararea Nr. 13 / 2023 - privind aprobarea, a indicatorilor tehnico econnomici si a devizului genelal actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Canalizare si epurare a apelor uzate in satul Grosi, comuna Babana,  judetul Arges.

Hotararea Nr.14 / 2023 - aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de Consiliul Local Babana, pe anul 2023

Hotararea Nr.15 / 2023 - privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al UAT Babana.

Hotararea Nr. 16 / 2023 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor disponibile, libere de contract, proprietate publica a comunei Babana, crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza UAT Babana, avand animale inscrise in Registrul National al Exploatatiilor.

Hotararea Nr.17 / 2023 - privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de asociere in vederea realizarii si implementarii sistemului informatic in judetul aArges, pentru anul 2023.

 Hotararea Nr.18 / 2023 - Privind aprobarea participarii UAT Babana la programul PNRR Pilonul IV ,, Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale Babana, comuna Babana, judetul Arges.

 Hotararea Nr.19 / 2023 - privind constituirea de evaluare aofertelor in vederea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor disponibile , libere de contract, proprietate publica a comunei Babana, crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza UAT Babana

Hotararea Nr. 20 / 2023 - Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.

Hotararea Nr. 21 / 2023 - Privind indexarea impozitelor si taxelor locale, concesiuni, inchirieri, a taxelor speciale, precum si limitele amenzilor prevazute la art. 493 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2024 , cu rata de inflatie de 13,8% in comuna Babana, judetul Arges.

Hotararea Nr.22 / 2023 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana.

Hotararea Nr. 23 / 2023 - Privind aprobarea raportului de reevaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor apartinand domeniului public si privat al patrimoniului comunei Babana.

Hotararea Nr. 24 / 2023 - privind participarea UAT Babana la Programul privind casarea autovehiculelor uzate cat si a aprobarii cererii de inscriere si a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate in comuna Babana, judetul Arges

Hotararea Nr. 25 / 2023 - privid aderarea si includerea comunei Babana, judetul Arges la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,, Grupul de Actiune locala- Dealurile Cotmenei.

Hotararea Nr.26 / 2023 - privind stabilirea unor masuri privind indemnizatiile alesilor locali si salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Babana, judetul Arges si al institutiilor subordonate.

Hotararea Nr. 27 / 2023 - privind desemnarea unui consilier local a Consiliului Local Babana in calitate de reprezentant in programul ,, Construim Europa impreuna cu autoritatile locale''.

Hotararea 28 / 2023 - privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Babana.

Hotararea Nr. 29 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Babana.

Hotararea Nr.30 - aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Administrativ si Situatii de Urgenta privind normele referitoare la imbunatatirea activitatii de gospodarire , intretinere si infrumusetare a comunei Babana.

Hotararea Nr. 31 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna mai 2023

Hotararea nr. 32 / 2023 - privind aprobarea elaborarii Documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si a indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investitii,, Renovare Energetica a Cladirii Primariei din comuna Babana, judetul Arges".

Hotararea Nr. 33 / 2023 - privind implementarea si aprobarea indicatorilor-tehnico - economici ai proiectului ,, Achizitionare tractor si tocatoare pentru dotarea Serviciului Administrativ si Situatii de Urgenta din comuna Babana, judetul Arges".

Hotararea Nr. 34 / 2023 - privind aprobarea colaborarii / parteneriatului intre UAT Babana si Consiliul Judetean Arges in vederea depunerii aplicatiei de finantare pentru apelul de proiecte,, Microbuze electrice pentru elevi" finantat prin PNRR.

Hotararea Nr. 35 / 2023 - privind aprobarea acordarii Titlui de Cetatean de Onoare" al comunei Babana,

Hotararea Nr.36 / 2023 - acordarea unui stimulent financiar cuplurilor care implinesc 50 de ani de la casatorie in anul 2023

Hotararea Nr. 37 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 38 / 2023 - aprobarea raportului primarului comunei Babana privind starea economica , sociala si de mediu a UAT Babana.

Hotararea Nr. 39 / 2023 - modificarea HCL NR.55/2022 prin inlocuirea domnului consilier Dima Andrei membru delegat in Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana, cu domnul consilier Dura Ion

Hotararea Nr. 40 / 2023 - aprobarea schimbarii destinatiei imobilului Scoala Grosi

Hotararea Nr. 41 / 2023 - aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,, Reteaua canalizare menajera si racorduri in satele Babana, Cotmenita si Ciobanesti "

Hotararea Nr. 42 / 2023 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajisti permanente aflate pe raza UAT Babana

Hotararea Nr. 43 / 2023 - aprobarea incheierii parteneriatului intre Municipiul Pitesti si comuna Babana

Hotararea Nr. 44 / 2023 - aprobarea schimbarii destinatiei imobilului Scoala Slatioarele

Hotararea Nr. 45 / 2023 - privind dezmembrarea imobilului proprietate publica a comunei Babana

Hotararea Nr. 46 / 2023 - privind proceduri atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli.

Hotararea Nr. 47 / 2023 - privind aprobarea Regulamentului cadru precum si procedura de casare a autovehiculelor uzate din comuna Babana.

Hotararea Nr.48 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Hotararea Nr.49 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 50 / 2023 - completarea planului de investitii ce se vor derula in cursul anului 2023

Hotararea Nr. 51 / 2023 - aprobarea acordarii unui ajutor financiar de inmormantare

Hotararea Nr. 52 / 2023 - prelungirea dreptului de administrare in favoarea consiliului local Babana pe o perioada de 17 ani, a Tronsonului de drum judetean DJ 731B in vederea modernizarii, intretinerii si dezapezirii lui pe teritoriul localitatii

Hotararea Nr. 53 / 2023 - privind delegarea a doi consilieri locali pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale Babana

Hotararea Nr. 54 / 2023 - privind proiectul de investitii  Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale, bransamente si alimentare cu gaze naturale

Hotararea Nr. 55 / 2023 - aprobarea Regulamentului in vederea oficierii casatoriilor in afara sediului Primariei Comunei Babana precum si a instituiriii taxelor speciale pentru acest serviciu

Hotararea Nr. 56 / 2023 - privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale provenite de pe raza judetului Arges ...

Hotararea Nr. 57 / 2023 - rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 58 / 2023 - avizarea Regulamentului de salubrizare gestionate, la nivelul judetului Arges, prin ADIA Servsal Arges

Hotararea Nr. 59 / 2023 - privind incetarea contractului de concesiune 4943 din 11.08.2023 incheiat intre C L Babana si Manufactura Bio SRL

Hotararea Nr. 60 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 61 / 2023 - privind aprobarea incheierii ,, Actului Aditional de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor

Hotararea Nr. 62 / 2023 - privind stabilirea taxelor si impozitelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2024, la nivelul Comunei Babana

Hotararea Nr. 63 / 2023 - privind realizarea unui protocol de colaborare privind prestarea serviciului de Gestionare a cainilor fara stapan"

Hotararea Nr. 64 / 2023 - privind Planul Urbanistic Zonal (PUG)

Hotararea Nr. 65 / 2023 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Hotararea Nr. 66 / 2023 - modificarea HCL nr. 41/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,, Retea de canalizare menajera si racorduri in satele Babana, Cotmenita, si Ciobanesti , comuna Babana, judetul Arges".

Hotararea Nr. 67 / 2023 - privind cererea in administrare a Tronsonului de drum de servitute in strada Danu de catre Consiliul Local Babana in vederea modernizarii , intretinerii si deszapezirii

Hotararea Nr. 68 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin suplimentare sume

Hotararea Nr. 69 / 2023 - privind masurile premergatoare sezonului rece 2023-2024

Hotararea Nr. 70 / 2023 - privind aprobarea masurilor organizatorice a SVSU Babana, si acordarea unor drepturi si indemnizatii pentru voluntarii din cadrul SVSU

Hotararea Nr. 71 / 2023 - privind aprobarea intocmirii Documentatiei de avizare a lucrarilor (DALI) a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru modernizarea drumurilor comunale DC162A si DC174

Hotararea Nr. 72 / 2023 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 2696 / 27.04.2021 in vederea executiei de canalizare si epurare a apelor uzate in sat Grosi, com Babana, jud. Arges

Hotararea Nr. 73 / 2024 - privind aprobarea Organigramei si Statul de Functii pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Hotararea nr. 74 / 2023 - privind stabilirea coieficientilor si salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale Administratie din aparatul propriu al primarului si pentru personalul din serviciile publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local

Hotararea nr. 75 / 2023 - privind revocarea HCL nr. 42 / 31.08.2017 scutirea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol

Hotararea nr. 77 / 2023 - privind depunerea si implementarea proiectului ,, Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Babana, judetul Arges prin instalarea de panouri fotovoltaice cu puterea de 200KWp

Hotararea nr. 78 / 2023 - aprobarea studiului de fezabilitatesi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie ,, Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Babana , jud. Arges, prin instalare de panouri fotovoltaice cu puterea de 200 kwP

Hotararea nr. 79 / 2023 - privind stabilirea consumului de carburanti pentru vehiculele primariei si utilajele care deservesc Comuna Babana pe anul 2024

Hotararea nr. 80 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli prin suplimentare sume

Hotararea nr. 81 / 2023 - privind organizarea Sarbatorilor de sfarsit de An, organizate de Scoala Gimnaziala Babana, prin alocarea sumei de 6000 lei in baza Ordonantei de Urgenta 90 / 2023 art.1, alin.5.

Hotararea nr. 82 / 2023 - privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la contractul de proiectare nr. 4960 / 12.08.2021 la investitia ,, Refacere Alunecare drum judetean DJ731B in comuna Babana, judetul Arges

Hotararea nr. 83 / 2023 - privind aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate de Consiliul Local Babana, pe anul 2024

Hotararea nr.84 / 2023 - privind predarea catre MDLPA prin Compania Nationala de Investitii ,, CNI SA" , a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Refacere Alunecare drum judetean DJ731B

Hotararea nr.85 / 2023 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,, Refacere alunecare drum judetean DJ731B , comuna Babana, judetul Arges

Hotararea nr. 86 / 2023 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli

Hotararea Nr. 1 / 2024 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Hotararea Nr. 2 / 2024 - aprobarea Raportului de activitate al SVSU Babana pentru anul 2023

Hotararea Nr. 3 / 2024 - aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Babana, pentru anul 2024 - 2025

Hotararea Nr. 4 / 2024 - privind aprobarea Calendarului Cultural Artistic si Sportiv pe anul 2024

Hotararea Nr. 5 / 2024 - aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2024 ce se vor efectua de beneficiarii Legii nr. 196/2016 privind VMI.

Hotararea Nr. 6 / 2024 - privind stabilirea situatiilor, modalitatilor si a cuantumului ajutorului de urgenta si al ajutorului de inmormantare

Hotararea Nr. 7 / 2024 - privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii ajustarii tarifelor percepute de operatorul SC Salubris SA in zona Centrala- judetul Arges si a incheierii Actului aditional nr. 2 la Contractul nr. 523/05.12.2022

Hotararea Nr. 8 / 2024 - privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 de lei aflate in sold la data de 31.12.2024

Hotararea Nr. 9 / 2024 - privind aprobarea serviciului social,, Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii", in comuna Babana, sat Babana, judetul Arges.

Hotararea Nr. 10 / 2024 - privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii si a incheierii Actului aditional nr. 3 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale in Zona centrala Arges.

Hotararea Nr. 11 / 2024 - aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2024.

Hotararea Nr.12 / 2024 - instituirea taxei pentru utilizarea Salii de Festivitati din comuna Babana, judetul Arges, precum si aprobarea Regulamentului Organizare si de functionare

Hotararea Nr. 13 / 2024 - privind aprobarea Planului de investitii ce se vor derula in cursul anului 2024

Hotararea Nr. 14 / 2024 - privind aprobarea bugetului local al comunei Babana, judetul Arges

Hotararea Nr. 15 / 2024 - modificarea anexei 2 din HCL 33/22.05.2023 privind implementarea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,, Achizitionare tractor si tocatoare pentru dotarea Serviciului Administrativ si Situatii de Urgenta din comuna Babana, judetul Arges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program audiente

Primar  Bebe Ivan

  Luni - Joi orele 8.00 -13.00

Viceprimar  Tuca Gheorghe Cosmin

  Vineri orele 9.00 - 11.00

Secretar  Prodanel Adina Oana

  Miercuri orele 9.00 -11.00

Program cu publicul

Luni - 8.00 - 13,00

Marti - 8.00 - 13,00

Miercuri - 8.00 - 13,00

Joi - 8.00 - 13,00

Vineri - 8.00 - 13,00

Sambata, Duminica - liber

Contacte

Primar - 0761101242

Viceprimar - 0764547038

Secretar - 0786120892

Contabil - 0784266595

Sef SVSU - 0761101246

Compartiment social - 0761101245

Compartiment taxe - 0761101249